• Oblast Poslovanja Beograd i okolina

  • Pošaljite nam mail gradjinlimar@gmail.com

  • Pozovite nas +381 64 3155 206

Montaže Krova

Bavimo se instalacijom I popravkama krovova svih oblika I veličina. U našoj punudi možete naći tegola, crepne I limene krovove. Sav materijal koji koristimo je izuzetno otporan na vremenske prilike, a postavljamo ga veoma bezbedno, precizno I profesionalno.

Osnovna je podela krovova prema broju krovnih ravni, pa tako imamo jednovodne, dvovodne, itd. (tradicionalna srpska arhitektura najčešće poznaje četvorovodne krovove nad objektom pravougaone ili kvadratne osnove). Poseban slučaj predstavlja oblik kupole ili kupe kao moguće rešenje krova nad kružnom osnovom.

Poslednjih godina arhitekti primenjuju i lučne krovove koji obezbeđuju dovoljan pad i potpuno iskorišćenje gabarita objekta za što više kvadrata korisnog prostora. Ipak, trebalo bi voditi računa sa ovim rešenjem, naročito u urbanim jezgrima i kod objekata većih gabarita (pisali smo već da tako krov često ne čini celinu sa objektom nad kojim se nalazi već pre liči na naknadno montiran hangar na poslednju etažu).

Takođe, krovove možemo deliti i po obliku – na ravne i kose, zasvođene ili kupole. Kosi krovovi uglavnom imaju nagib 30-60°, naročito ukoliko je krovni pokrivač crep. Pod ravnim krovovima podrazumevamo krovove malog nagiba, od 3% do 10% (visinska razlika tačaka udaljenih jedan metar u pravcu pada je 3, odn. 10cm), dok kosi krovovi mogu imati uglove krovnih ravni i preko 75°.