• Oblast Poslovanja Beograd i okolina

  • Pošaljite nam mail gradjinlimar@gmail.com

  • Pozovite nas +381 64 3155 206

Montaža panelnih krovova - Gradjevinski Limari Gradjin

Montaža panelnih krovova

Vršimo postavljanje i montažu panelnih krovova. Poslednjih godina arhitekti primenjuju i lučne krovove koji obezbeđuju dovoljan pad i potpuno iskorišćenje gabarita objekta za što više kvadrata korisnog prostora. Ipak, trebalo bi voditi računa sa ovim rešenjem, naročito u urbanim jezgrima i kod objekata većih gabarita (pisali smo već da tako krov često ne čini celinu sa objektom nad kojim se nalazi već pre liči na naknadno montiran hangar na poslednju etažu).

Naši Radovi

Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaža lima na krov
Montaza Limenog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza panelnog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza panelnog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza panelnog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza Limenog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza Limenog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar
Montaza Limenog Krova - Beograd, Gradjevinski Limar